Reklamacje

UWAGA! Prosimy nie montować elementów, jeśli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Reklamacje z widocznymi śladami montażowymi nie będą uwzględniane.

Formularz za pośrednictwem którego można dokonać zgłoszenia reklamacji:

 

Numer katalogowy

Nazwa produktu

Numer dokumentu dostawy lub faktury (wymagane)

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu do kontaktu (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącznik (np. zdjęcie z usterką)