Reklamacje

UWAGA! Prosimy nie montować elementów, jeśli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Reklamacje z widocznymi śladami montażowymi nie będą uwzględniane.

Formularz za pośrednictwem którego można dokonać zgłoszenia reklamacji:

 

  Numer katalogowy

  Nazwa produktu

  Numer dokumentu dostawy lub faktury (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu do kontaktu (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Załącznik (np. zdjęcie z usterką)

  Zapoznałem/am się i akceptuję Klauzulę informacyjną (wymagane)